Winst uitstellen naar 2018 voordelig?

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt in 2018 verlengd. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om de winst van dit jaar deels uit te stellen.
Langer lager tarief. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 2018 verlengd. De grens wordt opgehoogd van € 200.000,- naar € 250.000,-. Dit betekent dat u pas bij een winst boven deze verhoogde grens 25% vennootschapsbelasting bent verschuldigd. Tot die grens geldt er een tarief van 20%.

Winst uitstellen, wanneer voordelig? De vraag is of deze verlenging van de tariefschijf het aantrekkelijk maakt om winst in 2017 uit te stellen naar 2018. Alleen als uw BV nu meer dan € 200.000,- winst maakt én het naar verwachting lukt om de winst in 2018 onder de € 250.000,- te houden, heeft het zin om winst te verschuiven naar 2018. Dit kan dan een voordeel van maximaal € 50.000,- x 5% = € 2.500,- opleveren.

Hoe dan? Met ingang van 2020 gaat de grens voor de eerste tariefschijf zelfs naar € 300.000,-. Uitstel van winst naar 2020 en later kan dus extra aantrekkelijk zijn. Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk. Het is afhankelijk van uw concrete situatie welke optie haalbaar is.

  • Voorziening vormen. Denk allereerst aan het vormen van een voorziening. Daarmee kunnen toekomstige kosten naar voren worden gehaald, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhouds- of garantievoorziening. De oorzaak van deze kosten moet dan wel in het heden liggen.
  • Kosten naar voren halen. Daarnaast kunt u kijken of u kosten naar voren kunt halen. Moeten er begin 2018 enkele grote uitgaven plaatsvinden? Dan is het wellicht zinvol om deze eind 2017 te doen. Uiteraard moet het dan wel gaan om kosten die niet geactiveerd hoeven te worden (investeringen).
  • Afwaarderen. Verder is het wellicht mogelijk om een vast activum (pand, machine, inventaris) af te waarderen. Dit is toegestaan als de boekwaarde hoger is dan de werkelijke waarde/bedrijfswaarde. Afwaardering leidt tot een verlies en dus tot een lagere winst. Bij latere verkoop ontstaat dan uiteraard wel een hogere boekwinst.

Het verschuiven van winst naar 2018 kan voordelig zijn als u in 2017 meer dan € 200.000,- winst maakt én het lukt om de winst in 2018 onder de € 250.000,- te houden.

 Bron: Indicator B.V. tips en advies
Posted in: