Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen B.V.

Het kabinet heeft het langverwachte wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen B.V. bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel houdt in dat een aanmerkelijk belanghouder (ab-houder) vanaf
1 januari 2023 maximaal € 500.000 van zijn eigen B.V. mag lenen. Wanneer de ab-houder op de peildatum (voor het eerst op 31 december 2023) een schuld heeft van meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere als fictief regulier voordeel belast in box 2. Een uitzondering op de regel van maximum € 500.000 is de financiering van zijn eigen woning bij de B.V. Hierbij geldt als extra voorwaarde dat de B.V. een hypotheekrecht op de eigen woning van de ab-houder krijgt. Deze extra voorwaarde van een hypotheekrecht geldt echter weer niet voor op 31 december 2022 bestaande eigen woningleningen bij de eigen B.V.

Wanneer de ab-houder de te hoge schuld aan de eigen B.V. aflost, dan wordt de aflossing aangemerkt als een fictief negatief voordeel in box 2. Hierdoor wordt het eerdere belaste positieve reguliere voordeel onder omstandigheden weer geheel of gedeeltelijk teruggenomen, zodat dubbele heffing wordt voorkomen.

Al eerder heeft het kabinet gecommuniceerd dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel door de coronacrisis met één jaar is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit betekent dat ab-houders een jaar langer de tijd hebben om de te hoge schulden met de eigen B.V. af te lossen, zodat zij niet met deze belastingheffing geconfronteerd worden.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw adviseur bij BAET!