Versobering aftrekposten ondernemers

Net als de versobering van de hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrek, wordt ook het maximale aftrektarief van de ondernemersaftrek afgebouwd.

De afbouw vindt met ingang van 1 januari 2020 plaats met jaarlijkse stapjes van 3%-punt. Met ingang van 2023 zijn die aftrekposten dan enkel nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf (37,05%). De afbouw gaat er als volgt uitzien:

2018 2018 2020 2021 2022 2023
51,95% 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

De aftrekbeperking zal gelden voor de volgende aftrekposten:

  • Zelfstandigenaftrek;
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • Meewerkaftrek;
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • StakingsaftrekDe mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling worden ook beperkt mits het resultaat positief is.

Voorbeeld

In 2021 geldt een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% (boven de € 68.507). De grondslag verminderde posten bedragen € 20.261. De verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen op basis van de twee schijven bedraagt dus:Merel is ondernemer en haar winst bedraagt in 2021 € 100.000. Merel voldoet aan het urencriterium en heeft recht op de zelfstandigenaftrek van (stel) € 7.280. Haar belastbare winst na toepassing van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling van 14% (€ 12.981) bedraagt € 79.739.

*In 2021 is het toptarief 49,5%. De maximale aftrek gaat tegen 43%. De correctie bedraagt dan 6,5%.

Belasting eerste schijf                                  €         25.381     (€ 68.507 x 37,05%)

Belasting tweede schijf                                €         5.559     ( € 79.739 – € 68.507) x 49.5%

 Totale belasting                                           €       30.940     geen heffingskortingen

Belastingcorrectie grondslag                        

verminderde posten                                     €         1.316     (€ 20.261 x * 6,5%)

Verschuldigde belasting/premie

Volksverzekeringen                                      €       32.256     totale belasting

TIP: de dotatie voor de oudedagsreserve wordt niet beperkt door deze maatregel. Progressievoordeel kan worden behaald door nu maximaal te doteren.

 

Bron: Dukers & Baelemans