Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is het inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente. Zo’n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Aanvragen TONK
De TONK kan worden aangevraagd via de website van uw gemeente. Op de website van uw gemeente vindt u:

 • informatie over vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen bij uw gemeente;
 • het aanvraagformulier;
 • informatie over hoe de aanvraag werkt;
 • algemene informatie over de TONK.

Voorwaarden TONK
U komt mogelijk voor TONK in aanmerking als u in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis;
 • uw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of uw vermogen kunt betalen;
 • ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten van te betalen.

Gemeenten voeren regeling TONK uit
Uw gemeente voert de regeling uit. Dit betekent het volgende:

 • gemeenten maken verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is;
 • uw gemeente controleert of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft en kijkt hiervoor welk deel van de woonkosten uw huishouden zelf nog kan betalen;
 • uw gemeente bepaalt hoeveel vermogen u maximaal mag hebben om in aanmerking te komen voor de TONK;
 • uw gemeente kan aanvullende voorwaarden vaststellen. Informeer hierover bij uw gemeente;
 • uw gemeente bepaalt vervolgens per individuele aanvraag de hoogte van de TONK-uitkering.

Mocht u vragen hebben over het aanvragen van de TONK of andere steunmaatregelen dan kunt u uiteraard altijd contact met BAET opnemen.

Posted in: