Tag Archives: TEK-regeling

  • Vergeet de TEK-regeling niet!

    Er komt een tijdelijke compensatieregeling voor de gestegen energiekosten voor energie-intensieve mkb-bedrijven: de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling). Als minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten, kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor 50% van de kostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is nu vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh […]