Tag Archives: controle

  • Aansprakelijk in privé?

    Hoe staat het binnen uw bedrijf? Heeft u alles goed geregeld? Zijn er duidelijke afspraken over wie wat doet? Met het oog op de bestuurdersaansprakelijkheid zijn goede interne afspraken essentieel. Als bestuurder kunt u immers niet alles controleren. Zorg er daarom ook voor dat de procedures juist zijn. Door dit vast te leggen kunt u in een mogelijke discussie met de Belastingdienst aantonen dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.