Tag Archives: bv

  • Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen B.V.

    Het kabinet heeft het langverwachte wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen B.V. bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel houdt in dat een aanmerkelijk belanghouder (ab-houder) vanaf 1 januari 2023 maximaal € 500.000 van zijn eigen B.V. mag lenen. Wanneer de ab-houder op de peildatum (voor het eerst op 31 december 2023) een schuld heeft […]

  • Aansprakelijk in privé?

    Hoe staat het binnen uw bedrijf? Heeft u alles goed geregeld? Zijn er duidelijke afspraken over wie wat doet? Met het oog op de bestuurdersaansprakelijkheid zijn goede interne afspraken essentieel. Als bestuurder kunt u immers niet alles controleren. Zorg er daarom ook voor dat de procedures juist zijn. Door dit vast te leggen kunt u in een mogelijke discussie met de Belastingdienst aantonen dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.