Schenkingsvrijstelling 2016

December is bij uitstek dè maand om de mensen die ons dierbaar zijn blij te maken met een schenking. Heeft u ook nog plannen? Hier leest u meer over de schenkingsvrijstelling voor 2016.

Wist u dat:

De algemene schenkingsvrijstelling in 2016 € 2.122,- per verkrijger is.

De vrijstelling van ouders aan kinderen jaarlijks € 5.304 per kind is.

De vrijstelling aan kinderen eenmalig verhoogd mag worden tot: € 25.449,- per kind. En dat dit alleen mag wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar is en niet eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling.

De eenmalig verhoogde vrijstelling aan een kind kan worden verhoogd tot € 53.016,- per kind. Deze eenmalige verhoging alleen gebruikt mag worden wanneer de schenking door het kind wordt gebruikt voor de verkrijging/verbouwing van een eigen woning, aflossing van een eigen woning schuld of voor de kosten van een dure studie.

Wanneer ouders vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling hebben geschonken aan hun kind, dat zij dan eenmalig belastingvrij nog een bedrag mogen schenken van € 27.517,- aan het kind. De voorwaarde is dat dit bedrag door het kind gebruikt wordt voor de verkrijging/verbouwing van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld/restschuld.

De bedragen van de schenkingsvrijstellingen gelden voor beide ouders samen, ook wanneer zij gescheiden zijn.

Wanneer u voor uw kind een spaarrekening opent waar u regelmatig geld op stort, u in feite ook schenkt en dat dit ook geldt voor opa’s en oma’s die voor hun kleinkind sparen.

Ouders die een spaarrekening openen op naam van hun minderjarige kind en daar geld op storten, het opgebouwde spaargeld in de aangifte inkomstenbelasting moeten optellen bij hun eigen vermogen in box 3. En dat het geld dat gestort wordt door grootouders ook is belast in box 3 bij de ouders.

Over een eenmalige vrijstelling (ondanks de vrijstelling) wel aangifte schenkbelasting moet worden gedaan. Tot 1 januari 2012 hiervoor een notariële akte vereist was en dat dit nu alleen nog het geval is als het geld gebruikt wordt voor de studie.

De eisen voor de vrijstelling voor een studie ook in een ander opzicht strenger zijn: dat de schenking niet gebruikt mag worden om een studieschuld af te lossen. Dat de vrijstelling alleen geldt voor een studie die meer dan €20.000 per jaar kost!

Schenkingen aan instellingen met een ANBI status (algemeen nut beogende instelling) vrijgesteld zijn van schenkingsrecht.

U in plaats van in contanten ook belastingvrij geld kunt schenken “op papier”. Aan schenking op papier wel een aantal regels verbonden zijn. U de schulderkenning moet vast laten leggen bij de notaris. U jaarlijks een zakelijke rente moet betalen aan uw kind over deze schuld van minimaal zes procent.

Wanneer u een schenking doet op papier en komt te overlijden de schuld in mindering wordt gebracht op uw nalatenschap en de ontvanger dus een lager bedrag aan erfbelasting betaalt.

Wanneer u (een deel van) uw vermogen heeft onder gebracht in een B.V. ook de mogelijkheid bestaat om een stichting administratiekantoor (STAK) te gebruiken om fiscaal vriendelijk te schenken. De ondernemer / aandeelhouder certificaten kan schenken terwijl hij / zij zelf het stemrecht behoudt over het vermogen.

En……? Wist u dat?

 

Wilt u schenken, laat u dan goed adviseren. U weet ons te vinden.

Rob van den Bovenkamp RB/FFP

9 december 2016

Posted in: