Schenking en ongepaste voorwaarden

Als grootouders aan hun minderjarige kleinkinderen geld willen schenken, kunnen zij een bewindvoerder aanwijzen tot het kleinkind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Maar wat als aan de schenking een hele waslijst aan voorwaarden hangt?

Bijvoorbeeld dat het kleinkind tot 35-jarige leeftijd onder bewind moet staat, zich moet ‘gedragen’, niet verslaafd mag raken aan alcohol, drugs of lachgas, geen grote tattoo mag nemen, niet te dik mag worden en niet in aanraking mag komen met justitie.

Onlangs speelde een soortgelijke zaak bij de Rechtbank. De moeder van een van de kleinkinderen vond de voorwaarden ongepast en weigerde de schenking te aanvaarden.  Het verzoek van de grootouders om een machtiging om de schenking namens het kleinkind te aanvaarden, werd door de rechter afgewezen. De rechter maakte korte metten met deze “wurgclausule”. Dit zijn ongepaste voorwaarden en neigen naar een financieel dwangmiddel om kleinkinderen tot in lengte van dagen op vele gebieden een levensstijl op te leggen.

 

Bron: Indicator

Posted in: