Renteaftrek eigenwoningschuld voor erfgenaam

Erft u een woning met bijbehorende schuld? En gaat u daarin zelf wonen, zodat die woning uw hoofdverblijf is? Dan is vervolgens de vraag of u de rente op die schuld kunt aftrekken als eigenwoningrente.

Zoals u weet, zijn de voorwaarden voor aftrek van rente sinds 1 januari 2013 aangescherpt. Of u de rente op de geërfde schuld kunt aftrekken, hangt af van verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld:

  • bezat u al een eigen woning met een zogenoemde bestaande eigenwoningschuld (overgangsrecht)?
  • heeft u een overwaarde in die woning?
  • is de waarde van de geërfde woning minimaal het bedrag van de bijbehorende schuld?
  • wat zijn de leningsvoorwaarden van die schuld?

De rechter oordeelt

Kort geleden is een dergelijke situatie voorgelegd aan de rechter. Twee kinderen erfden de voormalige eigen woning van hun ouders, inclusief de bijbehorende aflossingsvrije hypotheken. Een van de kinderen ging in mei 2013 in de woning wonen, betaalde alle rente en wilde voor zijn helft van de eigen woning renteaftrek. Volgens de rechter voldeden de schulden niet aan de aangescherpte eisen. De leningen hadden namelijk geen contractuele verplichting om ten minste annuïtair te worden afgelost. Het overgangsrecht was niet van toepassing op de erfgenaam. De rente was daarom niet aftrekbaar.

Positie erfgenaam

Een erfgenaam moet zelf voldoen aan de voorwaarden voor renteaftrek. Of degene van wie is geërfd renteaftrek had, is voor de erfgenaam niet relevant. Als de erfgenaam voor de renteaftrek in aanmerking wil komen, moet hij de leningsvoorwaarden laten aanpassen. Mocht u zelf in zo’n situatie komen, neemt u dan contact met ons op.

 

Bron: Fiscaal Actueel (uitgave van het Register Belastingadviseurs)

16 september 2016

Posted in: