Pensioen in eigen beheer, ex-echtgenoot moet meewerken aan uitfasering

Heeft u pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan moet u uiterlijk in 2019 een keuze maken over de verdere afwikkeling daarvan. U heeft drie mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Een belangrijke voorwaarde bij de afwikkeling van het PEB is dat de (ex)-echtgenoot hiermee schriftelijk moet instemmen. Deze bepaling dient ter bescherming van de (ex)-echtgenoot tegen de gevolgen van de uitfasering van het PEB.

U moet uiterlijk in 2019 een keuze maken over de afwikkeling

Recent is een interessante uitspraak van rechtbank Amsterdam gepubliceerd over het fiscale instemmingsrecht van de ex-echtgenoot. In geschil is de vraag of de ex-echtgenoot verplicht is om mee te werken aan de keuze van de dga om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een ODV. De rechtbank vindt in die zaak van wel. De rechtbank komt tot deze conclusie op basis van de eisen van redelijkheid en billijkheid, waaronder de zogenaamde postsolidariteitsgedachte. Daarbij is ook relevant dat de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer ook positieve effecten kan hebben voor de ex-echtgenoot. Die kan namelijk ook meeprofiteren van de waardestijging van de aandelen. De ex-echtgenoot wordt dus verplicht om in te stemmen met de omzetting van het pensioen in eigen beheer in de ODV.

 

Bron: Fiscaal Actueel