Geen overdrachtsbelasting bij vastgoed bv

Bij schenking van vastgoed moet goed worden gekeken naar de overdrachtsbelasting. Onlangs heeft de Rechtbank geoordeeld dat een vrijstelling van overdrachtsbelasting kan gelden bij een schenking van aandelen in een vastgoed bv.

Bij de overdracht van vastgoed of van aandelen in een bv waarvan de bezittingen voor meer dan 50% bestaan uit vastgoed (de vastgoed-bv), is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. De overdrachtsbelasting kent echter een vrijstelling voor de verkrijging van vastgoed door een (klein)kind, broer of zus van een ondernemer in het kader van bedrijfsopvolging. Het vastgoed moet dienstbaar zijn aan de onderneming en de onderneming moet worden voortgezet.

De vrijstelling is bedoeld voor de overdracht van ondernemingen in de vorm van een eenmanszaak of samenwerkingsverband en niet voor de bv. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de vrijstelling ook van toepassing kan zijn op vastgoed-bv’s. Voorwaarde is dat de bv een (vastgoed)onderneming drijft. Dezelfde discussie speelt in de erf- en schenkbelasting. De cruciale vraag is of de exploitatie van vastgoed moet worden gezien als een onderneming of als een belegging. Als sprake is van een vastgoedonderneming, kan bij een schenking van de aandelen een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling voor de schenk- en erfbelasting én voor de overdrachtsbelasting.

 

Bron: Fiscaal Actueel

Posted in: