Benut de investeringsaftrek tot het maximum

Nu het einde van het jaar weer in zicht komt, is het een goed moment om eens naar uw investeringen te kijken. Een goede planning kan u een extra fiscale aftrek opleveren of voorkomen dat u deze extra aftrek weer moet terugbetalen.

Investeringsaftrek. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is met name bedoeld voor het MKB. Daarom is ook bepaald dat de aftrek minder wordt als het totaal aan investeringen boven de € 104.159,- (2017) uitkomt. Investeert u dit jaar meer dan € 312.176,-, dan krijgt u zelfs helemaal geen KIA meer. Wat is hieraan met goed plannen te doen?

Investeringen spreiden

Het kan lonend zijn uw investeringen over twee of meer jaren te spreiden. Uit onderstaande tabel blijkt bijvoorbeeld dat € 200.000,- aan investeringen in één jaar € 8.481,- aan KIA oplevert. Investeert u daarentegen twee jaar € 100.000,-, dan levert dit in totaal € 31.468,- aan KIA op. Dit is maar liefst € 22.987,- meer dus!

Investering meer dan t/m KIA
€ 0,- €    2.300,- € 0,-
€ 2.300,- €  56.192,- 28%
€ 56.192,- € 104.059,- € 15.734,-
€ 104.059,- € 312.176,- € 15.734,- -/- 7,56% van investering boven de € 104.059,-
€ 312.176,- € 0,-

Let op. U kunt er niet voor kiezen slechts voor een deel van uw investeringen de KIA te claimen. Het is dus alles of niets.

Afboeken herinvesteringsreserve?

Boekwinst. Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, kunt u de boekwinst reserveren als herinvesteringsreserve (HIR). Bij latere aankoop van een ander bedrijfsmiddel, kunt u de HIR hierop afboeken. Zodoende hoeft u de boekwinst niet ineens af te rekenen.

Bepaling KIA. Voor de bepaling van de KIA is echter geregeld dat u mag kiezen of u de HIR wenst toe te passen. U mag dit zelfs per bedrijfsmiddel aangeven. Op deze manier kunt u er binnen zekere grenzen een maximale KIA uitslepen. Let op. Als u voor een bedrijfsmiddel ook de Milieu- of Energie-investeringsaftrek (MIA/EIA) krijgt, moet u voor deze investeringsaftrekken wel uitgaan van hetzelfde bedrag. Een hogere KIA door afboeking van de HIR kan dan dus een lagere MIA of EIA opleveren.

Plan ook uw desinvestering

Binnen vijf jaar. Als u een bedrijfsmiddel verkoopt waarvoor u KIA heeft verkregen, moet u bij verkoop de KIA over de verkoopprijs terugbetalen. Dit hoeft alleen als u het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u geïnvesteerd heeft. Het is dus verstandig ook de verkoop van uw bedrijfsmiddelen goed te plannen. Doe dit bij voorkeur pas na genoemde periode. Tip. Stoot u meerdere, vergelijkbare bedrijfsmiddelen af, kies dan de oudere waarop geen terugbetalingsverplichting meer rust.

Gebruik de progressie

De KIA komt in mindering op de winst. Het voordeel ervan is daarom afhankelijk van het vennootschapsbelastingtarief. Houd er daarom rekening mee dat een investering meer aan KIA oplevert in een jaar waarin dit tarief het hoogst is. Tip. Vanwege een tariefaanpassing betaalt uw BV dit jaar vanaf € 200.000,- 25% vennootschapsbelasting, in 2018 pas vanaf € 250.000,-.

Spreid grotere investeringen vanwege de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) zo mogelijk over meerdere jaren. Bereken of het voordelig is een herinvesteringsreserve voor de KIA af te boeken op een bedrijfsmiddel. U mag kiezen, dus laat dit na als het nadelig uitpakt.

Bron: Indicator

Posted in: