Informatie Corona-virus deel 6 – 30 april 2020

Zes nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd

De rijksoverheid heeft nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd. De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. De zes maatregelen die nu zijn aangekondigd, beschrijven we hierna kort.

1. Een verlaging van het verplichte loon directeur-grootaandeelhouder (dga) bij omzetdaling
Voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn BV geldt er een fiscale verplichting om ten minste een bepaald bedrag als beloning in aanmerking te nemen (het gebruikelijk loon). Ook wanneer de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet over dit loonbedrag nog steeds belasting worden betaald. Als er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt het mogelijk gemaakt dat voor de dga tijdelijk van een lager loon kan worden uitgegaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Let op: deze maatregel is alleen mogelijk bij omzetverlies.

2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers gebruik van maken als ze ten minste 1.225 uur per kalenderjaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen, zal de Belastingdienst van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat deze onder de versoepeling vallen.

3. Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven, wordt eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen, bijv. door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

4. Fiscale coronareserve al aftrekbaar van de winst 2019 in de vennootschapsbelasting
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen, die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op deze mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Let op: deze maatregel is alleen mogelijk voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden), af te lossen.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers, zoals banken, willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020 uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Nu is er aangekondigd dat de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 hoeft te worden betaald, maar dat deze (direct) kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). In plaats hiervan kan er worden gekozen om de resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan ook apart binnen bijv. vijf jaar worden afbetaald. Dit geeft meer mogelijkheden tot maatwerk.

Mocht u nog vragen hebben of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van steunmaatregelen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Posted in: