Informatie Corona-virus deel 2 – 23 maart 2020

Op 20 maart 2020 hebben wij u geïnformeerd omtrent de steunmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Door de Corona-crisis dreigen veel ondernemers in de betalingsproblemen te komen.

Eén van de maatregelen om deze ondernemers te steunen is het bieden van uitstel van betaling op openstaande belastingaanslagen. Indien u ook van deze steunmaatregel gebruik wenst te maken en u onze hulp daarbij wenst, dan vernemen wij dat graag.

Er wordt, op verzoek, automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend voor de onderstaande aanslagen:

  • Inkomstenbelasting.
  • Vennootschapsbelasting.
  • Loonbelasting.
  • Omzetbelasting.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. Wij kunnen ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Er moet dan wel aanvullende informatie worden aangeleverd met een zogenoemde verklaring van een derde deskundige. Deze verklaring kunnen wij naar verwachting voor u verzorgen. Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe deze verklaring eruit moet komen te zien. De Belastingdienst zal hier nog nadere invulling aan geven.

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige nodig en hoeft alleen een verzoek te worden ingediend.

Belangrijk om te weten:
Er kan op dit moment geen uitstel van betaling worden aangevraagd voor toekomstige aanslagen waarvan de aangifte nog gedaan moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de aangifte omzetbelasting over het 1ste kwartaal 2020. Er moet eerst aangifte worden gedaan voor de omzetbelasting of de loonheffing. Wanneer deze vervolgens NIET wordt voldaan wordt er door de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd met een eventuele verzuimboete. Voor deze naheffingsaanslag kan dan vervolgens uitstel van betaling worden aangevraagd volgens de bovengenoemde procedure.

Uitstel van betaling betekent dus niet dat er geen aangiften meer hoeven te worden ingediend!

Posted in: