DGA Special Corona-virus – 3 april 2020

De DGA en de steunmaatregelen Corona-crisis

De overheid heeft in de afgelopen weken veel regelingen aangekondigd om ondernemers te steunen tijdens deze Corona-crisis.

In veel van deze maatregelen wordt steeds gesproken over “zelfstandig ondernemer” en “ZZP-er”. Een zelfstandige kan echter zijn bedrijf in verschillende vormen uitoefenen. Denk daarbij aan een eenmanszaak (met of zonder personeel), een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap.

Het is gebleken dat voor veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) het niet helemaal duidelijk is voor welke regelingen zij ook in aanmerking kunnen komen. Hieronder hebben wij een korte samenvatting gegeven van de regelingen die ook van toepassing kunnen zijn op de DGA (voor een uitgebreide toelichting op de regelingen verwijzen wij ook naar de andere artikelen met informatie over het Corona-virus op onze website).

Wij hebben de meest voorkomende regeling voor de DGA hieronder op een rijtje gezet:

1. Uitstel voor betaling van belasting (zie hiervoor: Informatie Corona-virus deel 2 – 23 maart 2020).

Er wordt op verzoek, automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Onder voorwaarden kan dit uitstel worden verlengd, maar dan moet er een verklaring derde deskundige meegestuurd worden. Hoe deze verklaring eruit ziet is nog niet duidelijk. Voor deze regeling moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.

2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (zie hiervoor: Informatie Corona-virus deel 3 – 30 maart 2020).

Ondernemers die rechtstreeks worden getroffen door de maatregelen van het kabinet kunnen onder voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen voldoen. De tegemoetkoming is voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Zie hiervoor ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes). Deze regeling moet worden aangevraagd bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en loopt tot en met 26 juni 2020.

3. Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandige Ondernemers (TOZO) (zie hiervoor: Informatie Corona-virus deel 4 – 1 april 2020).

De TOZO is in het leven geroepen voor ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de diverse Kabinetsmaatregelen en waarvan het inkomen daalt tot onder het sociaal minimum (bijstand). De financiële ondersteuning kan bestaan uit een aanvullend inkomen voor levensonderhoud en/of een bedrijfslening bij liquiditeitsproblemen. Ook een DGA kan een beroep doen op de TOZO. Daarvoor moet de DGA wel de volledige zeggenschap hebben en de financiële risico’s dragen. Daarnaast moet de DGA tenminste 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in de B.V. en moet aannemelijk worden gemaakt dat er op dit moment geen salaris kan worden uitgekeerd. De TOZO moet worden aangevraagd bij de gemeente van de woonplaats van de ondernemer.

4. Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) (zie hiervoor: Informatie Corona-virus deel 5 – 2 april 2020).

Deze maatregel is in het leven geroepen om kennis en ervaring van werknemers voor bedrijven te behouden en om werkloosheid te voorkomen. Werkgevers die over een aaneengesloten periode van drie maanden met een omzetdaling worden geconfronteerd van tenminste 20%, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 90% van de loonsom in de periode maart, april en mei 2020. De werkgever is onder meer verplicht de subsidie aan te wenden voor de betaling van de loonkosten. Indien u personeel heeft dan komt u wellicht in aanmerking voor de NOW. De NOW is, zoals het er nu naar uitziet, niet van toepassing op de arbeidsverhouding van de DGA met zijn eigen B.V. indien de DGA niet of vrijwillig verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

De NOW kan (waarschijnlijk vanaf 6 april 2020) worden aangevraagd bij het UWV/Werkgevers.

Wij kunnen ons voorstellen dat er na het lezen van dit bericht toch nog vragen zijn of dat u hulp wilt bij het aanvragen van de diverse regelingen. Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Posted in: