Controle privégebruik auto van de zaak

Volgens de Hoge Raad mag de fiscus bij de controle van het privégebruik van een auto van de zaak niet de gegevens van politiecamera’s gebruiken. Hoe zit dat?

Minder dan 500 km privé.

Als u een personenauto van de zaak rijdt, krijgt u te maken met een inkomensbijtelling op basis van de cataloguswaarde, tenzij u kunt aantonen dat de auto voor minder dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt. In de praktijk kan dit bewijs worden geleverd met behulp van een sluitende kilometeradministratie.

Controle privégebruik.

Het komt veelvuldig voor dat de Belastingdienst vervolgens de kilometeradministratie opvraagt, om te controleren of de auto inderdaad niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt. Die controle bestaat er onder andere uit dat de Belastingdienst nagaat of de auto wellicht op andere plaatsen is gesignaleerd, dan uit de kilometeradministratie volgt. Daarbij maakt de Belastingdienst gebruik van de gegevens die door politiecamera’s langs de weg zijn vastgelegd met behulp van ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Uitspraak Hoge Raad.

De Hoge Raad, 24-02-2017, heeft onlangs geoordeeld dat deze wijze van systematisch verzamelen van kentekengegevens een inbreuk vormt op de privacy van burgers. Dat mag alleen als de wet daarin voorziet. Naar oordeel van de Hoge Raad ontbreekt die wettelijke grondslag, waardoor de Belastingdienst de via ANPR verkregen gegevens niet mag gebruiken om de kilometeradministratie te controleren. Dit betekent, zeker op korte termijn, dat de controlemogelijkheden sterk beperkt worden.

Ga in een discussie met de Belastingdienst over de kilometeradministratie na of er ANPR-gegevens zijn gebruikt. Zo ja, maak dan bezwaar tegen de aanslag.

Tip. In discussie met de Belastingdienst over de kilometeradministratie is het dan ook zaak na te gaan of er ANPR-gegevens zijn gebruikt. Dat geldt voor alle zaken waarvan de aanslagen over privégebruik auto nog niet onherroepelijk zijn. Let op. De uitspraak betekent niet dat daarmee alle aanslagen over privégebruik auto van tafel gaan. Het kan best zijn dat de Belastingdienst oordeelt dat u (ook) op andere gronden niet in uw bewijslast geslaagd bent, bijvoorbeeld omdat een rit die u als zakelijk kwalificeert toch privé is. Of wellicht bevindt zich in uw administratie ook een bekeuring van het CJIB, waaruit blijkt dat de auto op een andere plek was dan uit de administratie volgt.

 

Bron: Indicator