Schenken

  • Schenking en ongepaste voorwaarden

    De rechter maakte onlangs korte metten met een ‘wurgclausule’ bij een schenking aan kleinkinderen, waarbij de grootouders tot in lengte van dagen op vele gebieden een bepaalde levensstijl wilden opleggen.

  • Schenkingsvrijstelling 2016

    December is bij uitstek dè maand om de mensen die ons dierbaar zijn blij te maken met een schenking. De reden om een schenking te doen kan tweeledig zijn, om een naaste blij te maken én het voorkomen van toekomstige erfbelasting. Door het doen van schenkingen vermindert uw vermogen waardoor er bij een toekomstig overlijden minder erfbelasting verschuldigd is over uw nalatenschap. Hebt u ook nog plannen? Hier leest u meer over de schenkingsvrijstelling voor 2016.