Pensioen

 • Pensioen in eigen beheer?!

  In het verleden hebben veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) pensioen opgebouwd binnen de eigen B.V. Echter aan dit systeem van pensioen in eigen beheer zaten een aantal grote knelpunten. Als oplossing heeft de wetgever ervoor gekozen om de opbouw van het pensioen in eigen beheer per 1 juli 2017 af te schaffen. Daarbij is ook een overgangsregime gekomen voor een periode van drie jaar waarbij een drietal oplossingen worden gegeven (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer);

 • DGA pensioen wat nu te doen?

  Zoals de plannen er nu liggen zal de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. De vraag is nu wat moet de DGA doen. Wat is een goed advies voor het in de B.V. opgebouwde pensioen?

 • Pensioen afkoop in eigen beheer?

  Het kabinet heeft op Prinsjesdag de lang verwachte plannen bekend gemaakt inzake het pensioen in eigen beheer. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk voor dga’s om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dga’s krijgen vanaf deze datum de mogelijkheid het pensioen in eigen beheer voordelig af te kopen of deze om te zetten in Oudedag Sparen in Eigen Beheer.  

  Afkoop pensioen

  De dga heeft vanaf 1 januari 2017 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaal gunstig af te kopen. Volgens de plannen mag het pensioen tegen de fiscale waarde per 31 december 2015 worden afgekocht. Als de afkoop in 2017 plaatsvindt hoeft slechts 65,5% van de waarde in de heffing te worden betrokken. Mocht de dga in 2018 zijn pensioen afkopen dan resteert nog maar een belastingkorting van 25%. Voor de twijfelaars geldt in 2019 nog slechts een korting van 19,5%.

  De afkoop lijkt fiscaal erg aantrekkelijk. Niet de veel hogere waarde in het economisch verkeer hoeft te worden afgekocht maar slechts de fiscale waarde. Daarnaast wordt in het eerste jaar nog een extra belastingkorting verleend van 34,5%! Het kabinet verwacht dan ook dat veel dga’s overgaan tot afkoop hetgeen de schatkist circa 2 miljard aan extra belastinginkomsten moet opleveren.