Corona

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 8 – 28 mei 2020

  Update – (aanvullende) maatregelen vanwege het coronavirus Het coronavirus houdt ons allen in de greep. Het beheerst al weken ons dagelijks leven en het blijft moeilijk om alle informatie, zowel medisch als financieel, goed te blijven volgen. BAET houdt u op de hoogte van de meest recente financiële en fiscale ontwikkelingen. Wilt u ook nog […]

 • Foto Corona

  DGA Special Corona-virus – 3 april 2020

  De DGA en de steunmaatregelen Corona-crisis De overheid heeft in de afgelopen weken veel regelingen aangekondigd om ondernemers te steunen tijdens deze Corona-crisis. In veel van deze maatregelen wordt steeds gesproken over “zelfstandig ondernemer” en “ZZP-er”. Een zelfstandige kan echter zijn bedrijf in verschillende vormen uitoefenen. Denk daarbij aan een eenmanszaak (met of zonder personeel), […]

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 7 – 4 mei 2020

  Corona Calculator VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het initiatief genomen om een tool te ontwikkelen, waarmee snel kan worden nagegaan voor welke steunmaatregel de ondernemer in aanmerking komt. Met deze tool krijgt de ondernemer direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. De tool heet Corona Calculator en deze vindt u hier. Mocht […]

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 6 – 30 april 2020

  Zes nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd De rijksoverheid heeft nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd. De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. De zes maatregelen die nu zijn aangekondigd, beschrijven we hierna kort. 1. Een verlaging van het verplichte loon directeur-grootaandeelhouder (dga) bij omzetdaling Voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn BV geldt er een fiscale verplichting om ten […]

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 5 – 2 april 2020

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) Het kabinet heeft op 31 maart 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Doel van de maatregel is om kennis en ervaring van werknemers voor bedrijven te behouden en om werkloosheid te voorkomen. De regeling voorziet in een subsidie voor werkgevers die […]

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 4 – 1 april 2020

  Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) Het kabinet heeft op 27 maart 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bekend gemaakt. Met de Tozo kunnen zowel zelfstandige ondernemers met personeel als zzp’ers financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een aanvullend inkomen voor levensonderhoud of een bedrijfslening bij […]

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 3 – 30 maart 2020

  Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van […]

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 2 – 23 maart 2020

  Op 20 maart 2020 hebben wij u geïnformeerd omtrent de steunmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Door de Corona-crisis dreigen veel ondernemers in de betalingsproblemen te komen. Eén van de maatregelen om deze ondernemers te steunen is het bieden van uitstel van betaling op openstaande belastingaanslagen. Indien u ook van deze steunmaatregel gebruik wenst te […]

 • Foto Corona

  Informatie Corona-virus deel 1 – 20 maart 2020

  Nieuw pakket maatregelen voor banen en economie Op 17 maart 2020 heeft het Kabinet een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd om banen te behouden en getroffen bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. We hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen: 1. Instellen noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud/beëindiging regeling werktijdverkorting. De huidige regeling werktijdverkorting is vanaf […]