Verlaag uw box 3 vermogen, hoe dan?

Uw vermogen uit box 3 halen? De lage rente op spaargeld of de vermogenstoets bij diverse regelingen kunnen reden zijn. Hoe kunt u uw box 3-vermogen verlagen?

Meer belasting dan rente

Box 3-heffing. In box 3 moet u onder andere uw spaargeld, uw effecten en uw tweede woning aangeven. In deze box hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld uw spaarrente, het dividend op uw effecten of de huuropbrengst van uw tweede woning, niet aan te geven. Er wordt een vast percentage over uw vermogen berekend (forfaitair rendement). Hierover betaalt u 30% belasting.

Lage rente. Hoewel de wetgever het systeem sinds dit jaar iets verbeterd heeft, is het voor spaarders nog altijd kommer en kwel: voor zover het box 3-vermogen belast wordt, is er meer inkomstenbelasting verschuldigd dan de rente die van de bank wordt ontvangen.

Vermogenstoets

Daarnaast zijn er tal van regelingen die een vermogenstoets kennen. Als u box 3-vermogen heeft, dan leidt dat tot een hogere bijdrage (bijvoorbeeld bij opname in een verpleegtehuis), dan wel een lagere tegemoetkoming (bij diverse toeslagen).

Hoeveel? Hoeveel vermogen u mag hebben, verschilt per regeling. Zo mag u voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget een box 3-vermogen hebben van € 107.752,- (€ 132.752,- voor fiscale partners). Voor de huurtoeslag mag u echter slechts een vermogen van € 25.000,- (€ 50.000,- voor fiscale partners) hebben. Let op. Vrijgestelde groene beleggingen tellen wel mee voor de vermogenstoets bij de toeslagen.

Bedragen 2017. Voormelde bedragen gelden voor 2017. De op 1 januari 2018 geldende bedragen zijn op dit moment nog niet bekend.

Wat kunt u doen?

U kunt uw box 3-vermogen voor 2018 beperken door uiterlijk 31 december 2017 actie te ondernemen. U kunt daarbij denken aan het volgende.

Geld uitlenen aan de BV. Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) kunnen geld uitlenen aan hun eigen BV. De vordering op de BV wordt dan in box 1 belast (terbeschikkingstellingsregeling). Een andere mogelijkheid is om een kapitaalstorting in de eigen BV te doen. Er vindt dan een verschuiving naar box 2 plaats.

Oprichten spaargeld-BV. Heeft u geen BV, dan kan bij een hoog vermogen overwogen worden om een spaar-BV op te richten of om het vermogen onder te brengen in een open fonds voor gemene rekening.

Lijfrente. Heeft u een pensioentekort, overweeg dan een storting te doen in een lijfrente (banksparen) tot maximaal de beschikbare jaar- en reserveringsruimte.

Hypotheek. Heeft u een hypotheek, dan kunt u – in overleg met de bank – de hypotheekrente over de eerste helft van 2018 vooruitbetalen of een aflossing doen op uw schuld van uw eigen woning.

Grote uitgaven. Bent u van plan binnenkort grote consumptieve uitgaven (zoals de aankoop van een auto of caravan) of schenkingen te doen, doe dit dan voor 31 december a.s.

Kleine schulden. Heeft u minder dan € 3.000,- (fiscale partners € 6.000,-) schulden in box 3, los deze dan nog in 2017 af.

Als DGA kunt u uw box 3-vermogen verlagen door geld uit te lenen aan uw BV of door dit als kapitaal in de BV te storten. Bent u van plan binnenkort grote consumptieve uitgaven of schenkingen te doen, doe dit dan voor 31 december a.s. U kunt ook de hypotheekrente over het eerste halfjaar van 2018 vooruitbetalen.

 

Bron: Indicator

Posted in: