Box 3 heffing toch buitensporig?

Rendement niet haalbaar.

Voor het eerst heeft een rechter in Nederland geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing van box 3 een buitensporig hoge last is die in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens het Gerechtshof Amsterdam, 17.01.2018 (GHAMS:2018:83) en 24.01.2018 (GHAMS:2018:146) , was het forfaitaire rendement van 4% voor een risicomijdende particuliere belegger niet haalbaar. Het hof oordeelde hierbij over de jaren 2013 en 2014.

 

To be continued …

Nu betekent dit niet direct dat bezwaren tegen de box 3-heffing zullen worden gehonoreerd. Volgens de rechter moet de wetgever allereerst tijd krijgen om de wetgeving aan te passen. Daarnaast moet er bij de beoordeling rekening worden gehouden met de individuele inkomens- en vermogenspositie van de belastingplichtige. Naar verwachting zal de zaak nu verder voor de Hoge Raad en mogelijk zelfs voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden uitgevochten. Wij houden u op de hoogte!

Bron: Indicator

Posted in: