Box 3 heffing 2017 gewijzigd

Vanaf 2017 is de belastingheffing in box 3 gewijzigd. Er wordt niet langer uitgegaan van één enkel fictief rendement van 4%. Dit betekent dat u individueel bezwaar moet aantekenen als u het niet eens bent met de box 3 heffing over 2017. U zult dan moeten aantonen dat de heffing in uw specifieke situatie zodanig onredelijk uitpakt, dat dit niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest. Dit bezwaar moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017.

Tip. Bezwaarschriften die worden ingediend voor 15 juli 2018, worden door de Belastingdienst als tijdig ingediend beschouwd.

Als u het niet eens bent met de box 3 heffing over 2017, moet u tijdig bezwaar maken tegen uw belastingaanslag 2017. U zult dan moeten aantonen dat de heffing in uw specifieke situatie heel onredelijk uitpakt.