Belastingrente, voorkom rente op aangifte-belastingen

Krijgt u een naheffingsaanslag voor bijvoorbeeld loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting of dividendbelasting? Dan kunt u belastingrente voor uw kiezen krijgen. Dit geldt ook als u de belasting te laat betaalt.

Bij een naheffingsaanslag moet u belastingrente betalen als deze is opgelegd na afloop van het boekjaar of kalenderjaar, waarop de naheffing betrekking heeft. De belastingrente wordt berekend over de periode van 1 januari na afloop van het belastingjaar tot 14 dagen na de datum op de naheffingsaanslag. Hebt u aangifte gedaan maar betaalt u niet op tijd? Dan bent u belastingrente verschuldigd tot de datum waarop u de belasting betaalt. In beide gevallen kunt u belastingrente voorkomen door vóór 1 april actie te ondernemen.

Vrijwillige verbetering vóór 1 april

Wilt u belastingrente op een naheffingsaanslag voorkomen over een periode in 2016 dan moet u voor 1 april 2017 vrijwillig de aangifte verbeteren. Denk aan een voor 1 april ingediende suppletieaangifte btw.

Alsnog betalen vóór 1 april

Betaalt u te laat, maar binnen 3 maanden na afloop van het belastingjaar? Dan betaalt u geen betalingsrente.

 

Bron: Fiscaal Actueel uitgave van het Register Belastingadviseurs

Posted in: