Auto verhuren zonder bijtelling

Auto tijdelijk huren.  Het komt in de praktijk wel eens voor dat werknemers van hun werkgever een auto huren, bijvoorbeeld om daarmee op vakantie te gaan of omdat hun eigen auto tijdelijk buiten gebruik is. Dan is het natuurlijk gemakkelijk als men tijdelijk een van de leaseauto’s van de werkgever kan huren.

Huurtarief.  Fiscaal komt vervolgens de vraag aan de orde of hiervoor een bijtelling in aanmerking moet worden genomen. In beginsel niet, mits de werknemer voor het gebruik van de auto een marktconform huurtarief betaalt. In dat geval hoeft u als werkgever geen bijtelling in aanmerking te nemen. Maar wat is een marktconform tarief?

Afspraak.  Om u daarbij te helpen hebben de Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) een uitvoeringsafspraak gemaakt. Hierin staan de huurtarieven die moeten worden gehanteerd, verdeeld over enkele klassen.

Als u bij verhuur van een zakelijke auto aan een werknemer de huurtarieven hanteert die door de Belastingdienst en VNA zijn vastgesteld, voorkomt u een (dubbele) bijtelling.

 

Bron: Indicator/Tips en Advies

Posted in: