Aansprakelijk in privé?

Als bestuurder van een BV kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden van de BV, mits er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Betekent dit nu dat u iedere activiteit grondig moet controleren?

Boekenonderzoek. Bij een BV wordt een boekenonderzoek ingesteld waarbij de juistheid van de aangiften omzetbelasting (btw) het onderwerp is.

Naheffing. Tijdens dit onderzoek blijkt dat de administratie van het bedrijf niet op orde is. Door het zetten van een vinkje in het boekhoudprogramma werd over inkopen zonder btw, toch btw teruggevraagd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en de Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op van zo’n € 120.000,-. Probleem is echter dat de BV deze aanslag niet kan betalen. Om toch aan haar geld te komen gaat de Belastingdienst kijken wie zij hiervoor aansprakelijk kan stellen.

In privé aansprakelijk? Uiteraard komt de Belastingdienst als eerste uit bij de bestuurder van de BV. Op grond van de bestuurdersaansprakelijkheid kan hij namelijk in privé aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de BV.

Betalingsonmacht tijdig melden. Als de betalingsonmacht tijdig (binnen 14 dagen) is gemeld, moet er echter wel sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Dit wil zeggen dat de bestuurder dermate slecht bestuurde dat het risico ontstond dat belastingschulden van de BV onbetaald zouden blijven. Een redelijk denkende andere bestuurder zou zo niet hebben gehandeld. Denk hierbij aan het niet voeren van een deugdelijke administratie, geen specialisten inhuren waar nodig of financieel wanbeleid van de bestuurder.

Hoever reikt de controleplicht?

Onbehoorlijk bestuur? De BV heeft tijdig haar betalingsonmacht gemeld, waardoor het aan de Belastingdienst (ontvanger) is om aan te tonen dat er sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur. Volgens de ‘ontvanger’ is het administratiesysteem van de BV niet op orde. Door het zetten van een vinkje in het boekhoudsysteem is de afdracht van btw verkeerd gegaan. Dit zorgt voor een trendbreuk in de btw-aangiften die de bestuurder had moeten alarmeren.

Niet aansprakelijk. De rechter gaat echter niet mee in deze redenering. De bestuurder heeft voor de administratie een administratief medewerker ingehuurd. Daarnaast stelde een accountant de jaarrekening op en waren er met hem afspraken gemaakt over de te volgen procedures. Dit alles zorgt ervoor dat de bestuurder aan zijn plicht heeft voldaan. Hij hoeft niet iedere actie van de administratief medewerker te controleren. Zeker ook omdat er geen reden was te twijfelen aan de deskundigheid van deze medewerker. De bestuurder kan dus niet in privé aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de BV.

Hoe zit het bij u?

Duidelijke interne afspraken? Hoe staat het binnen uw bedrijf? Heeft u alles goed geregeld? Zijn er duidelijke afspraken over wie wat doet? Met het oog op de bestuurdersaansprakelijkheid zijn goede interne afspraken essentieel. Als bestuurder kunt u immers niet alles controleren. Zorg er daarom ook voor dat de procedures juist zijn. Door dit vast te leggen kunt u in een mogelijke discussie met de Belastingdienst aantonen dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Meld het binnen 14 dagen aan de Belastingdienst als de belasting niet betaald kan worden. Uw aansprakelijkheid is dan beperkt tot de gevallen van onbehoorlijk bestuur. Daarvan is volgens de rechter geen sprake als u goede interne afspraken heeft gemaakt. U hoeft dit niet steeds op detailniveau te controleren.

 

Bron: Indicator